رسانه آموزشی آیمپس

جانمایی و تفسیر عکس هوایی-جعفر آباد اردبیل

4.6/5 - (11 امتیاز)
slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف پروژه:

جانمایی و تفسیر عکس های هوایی دهه 40هجری شمسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور و بررسی نوعیت و سابقه کشت و زرع یا احیا عمران و تفکیک قطعات تعرفه شده به مساحت های مورد نظر کارفرما ومساحی آنها

موقعیت جغرافیایی:

روستای جعفر آباد-استان اردبیل

پیمانکار اصلی:

شرکت فنی مهندسی آیمپس

فعالیت های اجرایی:

عکس هوایی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مقیاس 1:40000 از طرح F1985خط پروازی 22و شماره عکس 111، مرداد ماه سال 1349شمسی تهیه شده و نسبت به جانمایی قطعه زمین ارائه شده در عکس هوایی اقدام شده است.

در پروژه فوق، گزارش تفسیر عکسهای هوایی ممهور به مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آماده و تحویل کارفرما شده است.

عملیات تفسیر به وسیله هود استریوسکوپی و روش های نوین فتوگرامتری و ابزارهای GIS تهیه و نیز گزاراشات مرتبط به بازدید میدانی و معاینه محل نیز لحاظ  و تنظیم شده است.

همچنین قطعات نقشه برداری شده و هرکدام از آنها به قطعات کوچکتری تفکیک و مساحی شده و میخ کوبی شده تحویل کارفرما شده اند.

 

**انتشار خروجی تفسیر با رضایت کامل کارفرما در وبسایت صورت پذیرفته است و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد**

تاریخ پروژه:

بهمن ماه 1399