رسانه آموزشی آیمپس

تفسیر عکس هوایی سال 1374-میدان هروی

4.9/5 - (8 امتیاز)

تفسیر عکس هوایی سال 1374 و جانمایی عرصه در عکس هوایی دهه 70 هجری شمسی سازمان نقشه برداری کشور و بررسی نوعیت و سابقه کشت و زرع یا احیا عمران و همچنین اعیانی با ذکر مساحت ، دیوار کشی با ذکر متر طول و… و ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-3ea0d0f
slide-6091f04

تفسیر عکس هوایی سال 1374

تفسیر عکس هوایی سال 1374 و جانمایی عرصه در عکس هوایی دهه 70 هجری شمسی سازمان نقشه برداری کشور و بررسی نوعیت و سابقه کشت و زرع یا احیا عمران و همچنین اعیانی با ذکر مساحت ، دیوار کشی با ذکر متر طول و… و ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری

موقعیت جغرافیایی طرح:


میدان هروی-شهر تهران-استان تهران

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی:

عکس هوایی سازمان نقشه برداری کشور با مقیاس 1:6000 از طرح 2187-1374 خط پروازی 14 و شماره عکس 45، سال 1374 شمسی تهیه شده و نسبت به جانمایی قطعه زمین ارائه شده در عکس هوایی اقدام شد.

اعیانی و دیوارکشی ها در گزارش پیوست جانمایی درج گردید.

عکس هوایی سال 1374 جهت اثبات مالکیت و وجود اعیانی برای مالک تهیه شد.

در پروژه فوق، گزارش تفسیر عکسهای هوایی ممهور به مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آماده و تحویل کارفرما شد.

عملیات تفسیر به وسیله هود استریوسکوپی و روش های نوین فتوگرامتری و ابزارهای GIS تهیه و تنظیم شده است.

**انتشار خروجی تفسیر با رضایت کامل کارفرما در وبسایت صورت پذیرفت و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد**

تاریخ پروژه:

فرودین ماه 1402

گزارش کارشناس رسمی دادگستری