رسانه آموزشی آیمپس

توضیحات مربوط به عکس هوایی خام یا عکس هوایی کارشناسی شده یا اصطلاحا جانمایی و تفسیر

عکس هوایی خام

عکس هوایی که از سازمان های متولی تهیه میشوند بدون مختصات و ژئورفرنس نشده می باشند. و با توجه به مقیاسی که دارند محدوده های وسیعی را پوشش می دهند.

برای مثال یک عکس هوایی با مقیاس 1:20000 پوشش آن 4600 در 4600 می باشد و یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2 هکتار در آن تقریبا به اندازه یک سکه خواهد شد.

نمونه عکس هوایی خام

عکس هوایی سال 1373
عکس هوای پوششی با مقیاس 1:40000
نقشه هوایی منابع طبیعی
عکس هوایی سال 34

جانمایی و تفسیر عکس هوایی(عکس هوایی کارشناسی شده)

جانمایی و تفسیر عکس های هوایی یک امری بسیار تخصصی می باشد و باید توسط کارشناسان فنی و رسمی دادگستری که صلاحیت آنرا دارند انجام شود.

جانمایی و تفسیر عکسهای هوایی با استفاده از تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با خود و توسط کارشناسان فتوگرامتری انجام میشود.

استریوسکوپ چیست؟

نمونه جانمایی و تفسیر عکس هوایی با مهر و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری