رسانه آموزشی آیمپس

شرح خدمات تیم آیمپس متشکل از کارشناسان رسمی و ذیصلاح از دانش آموختگان نقشه برداری کشور:

گوشه از خدمات تیم آیمپس در بستر نقشه برداری ثبتی :

خدمات نقشه برداری تیم آیمپس
خدمات آیمپس در حوزه نقشه برداری ثبتی

خدمات مربوط به تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

همواره میتوانید برای بهره مندی از خدمات کارشناسی تیم آیمپس با یکی از راه های ارتباطی زیر تماس حاصل نمایید:

شماره تماس : 09197594105

ایمیل پشتیبانی : imapsgeo1@gmail.com