رسانه آموزشی آیمپس

جانمایی و تفسیر عکس هوایی-لواسان

4.9/5 - (16 امتیاز)
slide-2feca5b
slide-444258c
slide-f145459

اهداف پروژه:

تفسیر عکس هوایی لواسان

موقعیت جغرافیایی:

تفسیر عکس هوایی لواسان

پیمانکار اصلی:

شرکت فنی مهندسی آیمپس

فعالیت های اجرایی:

عکس هوایی سازمان نقشه برداری کشور با مقیاس 1:20000 از طرح F185360 خط پروازی 15 و شماره عکس 20، مرداد ماه سال 1357 شمسی تهیه شده و نسبت به جانمایی قطعه زمین ارائه شده در عکس هوایی اقدام شده است.

در پروژه فوق، گزارش تفسیر عکسهای هوایی ممهور به مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آماده و تحویل کارفرما شده است.

عملیات تفسیر به وسیله هود استریوسکوپی و روش های نوین فتوگرامتری و ابزارهای GIS تهیه و نیز گزاراشات مرتبط به بازدید میدانی و معاینه محل نیز لحاظ  و تنظیم شده است.

 

**انتشار خروجی تفسیر با رضایت کامل کارفرما در وبسایت صورت پذیرفته است و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد**

تاریخ پروژه:

تیر ماه 1401